Projekt - Restaurering av HammarbystuganHär berättas om restaureringen 2015–2018 av den ca 300-åriga Hammarbystugan. Välkomna hit och titta på resultatet!

Projektet omfattade byte och lagning av skadat timmer, fönsterrenovering, ny lerklining i köket, samt ommålning. Länsstyrelsen beviljade statsbidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Fönsterrenoveringen utfördes av Båt- och byggnadsvård i Roslagen, för timmerarbetena anlitades Roslagen Timmerhus. För lerkliningen svarade Eld och lera. Vid målningen fick föreningsmedlemmar rycka in.

Den restaurerade interiören är tänkt att visa hur en vanlig skattebondes hem kunde se ut omkring 1800.

 

2018-08
En antikvarisk slutrapport sammanställdes av Stockholms läns museum.
rapport

2018-05-17
Här ses köksfönstret mot väster med ilusning i nederkant, nya målade foder och renoverade fönsterbågar.


Visar den nytimrade östra ytterväggen med det renoverade köksfönstret.


Visar södra köksfönstret och sydvästra hörnet (före lerklining).


Här visas hur östra ytterväggen förankrats i gamla innerväggen mot farstun.


Här ses hur den nytimrade östra ytterväggen knutits ihop med den ursprungliga södra gaveln.
Visar gråstensspisen med hönsvagel och dörren till farstun.


Limfärgen till de lerklinade väggarna blandas.


De olika pigmenten som användes till stänkmålningen.


I kammaren har leklining skett endast i gliporna/mellanrummen mellan stockarna, därefter har väggarna vitmenats. Även här har fönstret renoverats och målats med linoljefärg.


2016-06-30
Alla fönster är på plats, och dörren har också fått nya foder. Nu återstår montering av invändiga fönsterfoder och golvsocklar innan det är dags att lerklina köksväggarna.

För att tydligare kunna visa vad som är åtgärdat har vi valt att vänta till nästa år med målningen.

 

2016-06-28
De renoverade fönstren monteras och får nya utvändiga foder.

 

2016-06-10
Fönstren har kommit från Båt & Byggnadsvård i Roslagen som renoverat dem till "nästan nyskick", men med så mycket som möjligt av det gamla materialet bevarat.

 

2015-12-14
Fönstren var verkligen i ganska risigt skick. Nu ska de till Båt & Byggnadsvård i Roslagen för renovering och målning.

 

2015-12-11
Timmerarbetena är avslutade och huset får lite vintervila medan fönstren renoveras.
Sedan blir det nya tag i vår med bl.a. lerklining av köksväggarna.

 

2015-12-10
Syllen på norrsidan skarvad och utbytt, och så lite halvsulningar på det.

 

2015-12-08
Sylen på norra gaveln är delvis dålig. Det blir byte av halva - kluven på längden!

 

2015-12-07
Såja, syllen på plats, med precision i blixtskarven!

 

2015-12-02
Andrastocken är på plats och det är dags att mäta in så syllen passar...

 

2015-11-30
De nya bitarna över fönstret är på plats.


Åsså va're dax att byta syll på nästa vägg...

...och stock nr 2 är också riktigt dålig bakom den gamla lagningen.

 

2015-11-26
Tillverkning av passande bitar till fönsteröppningen.


Över fönstret på södra sidan var timret murket och behöver bytas.

 

2015-11-24
Följare på plats så huset håller ihop trots generalskarven vid mellanväggen. Lite oortodox infästning med vinklar av plattjärn på insidan för att spara utrymme. Järnen kommer sedan att döljas av lerkliningen.

...och nya gåtar vid fönsretöppningen.

 

2015-11-19
Nya köksväggen! Med nya och lagade knutar, och syll som räcker förbi husets mellanvägg.

 

2015-11-17
Äh, nu kör vi! Det här blir nog bra...

 

Nu gäller det att tänka rätt och mäta noga, så sista stocken passar!

 

Farstuväggen lyft och upphängd, och gamla syllen borttagen där också.

 

2015-11-12
Snart klart... eller, nja...

 

2015-11-09
Nya väggen monteras på plats, uppifrån, och dymlingarna måste slås i underifrån.


 

2015-11-04
Den del av väggen som ska vara kvar är säkrad och upplyft. De gamla murkna stockarna plockas ut, och de nya monteras, en efter en.
Just nu har vi panoramafönster!

 

2015-11-02
Nya väggen klar för inmontering i huset!

 

2015-10-27
Stockarna formas och väggen timras upp bredvid huset för att sedan monteras in på plats.
Här gör Johannes ett s.k. långdrag!

 

2015-10-20
Nu har arbetet startat! Först måste golvet tas upp en bit så att väggen så småningom kan lyftas.

 

Augusti 2015
Huset ser inte så förfärligt dåligt ut, men det visade sig att timmret är genommurket på sina ställen, även högt upp på ena väggen.

I mitten av oktober kommer en omfattande renovering av Hammarbystugan att starta. Timmer i väggarna ska bytas och repareras, kökets innerväggar ska få ny lerklining och fönstren ska lagas och målas. Länsstyrelsen har beviljat bidrag för att täcka större delen av renoveringskostnaden.

Under hela arbetet är allmänheten välkommen att se hur det går till.

När renoveringsarbetet är avslutat kommer interiören att återskapas till att visa hur en bostad kunde se ut under andra halvan av 1700-talet.