Föreningsaktuellt


Styrelse 2018

Ordförande: Vakant
Vice orförande: Eva Wallberg
Kassör och sekreterare: Magnus Hedberg
Ordinarie ledamöter: Marie-Louise Pettersson, PG Gunnarsson, Susanna Andersson-Härdfeldt och Lisa Hamnede
Suppleant: Arne Theorin