Föreningsaktuellt


Styrelse 2020

Ordförande: Ann-Mari Söderström
Sekreterare: Ivan Matsson
Kassör: Magnus Hedberg
Ordinarie ledamöter: Marie-Louise Pettersson, PG Gunnarsson, Sanna Andersson-Härdfeldt, Lennart Widerberg, Arne Wall
Suppleanter: Christer Eriksson, Malin Cederlöf
Revisorer: Anett Kvarfordh, Margareta Cederlöf
Revisorssuppleanter: Anita Andersson, Göthe SchnellDokument

Verksamhetsplan 2021
Årsmötesprotokoll 2021-08-22

Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2020 SFHF
Årsmötesprotokoll 2020-03-01

Verksamhetsberättelse 2019 SFHF
Verksamhetsplan 2019 SFHF
Årsmötesprotkoll 2019-02-24

Verksamhetsberättelse 2018