Välkommen till

Erikskulle

och Söderbykarls fornminnes-
och hembygdsförening

i arbetet på Erikskulle

Resursträff

26 mars

Träff för alla som är intresserade av att på olika sätt vara delaktiga i arbetet på Erikskulle

Styrelsemöte

4 april 18:30

Fixa-fika-dagar

Onsdagar i juni o juli

Hjälp oss fixa eller kom och ta en fika

Lovéns dagbok

Viksbåten

Hammarbystugan

Vi firar 100 år!

Museebutiken

Bli medlem