Styrelse

Styrelsen har följande sammansättning för verksamhetsåret 2016:

Ordförande: Annkristin Hult, tel 0176-27 00 41, e-post annkristin@erikskulle.se
Vice ordf: PG Gunnarsson
Kassör: Ingmarie Ek, tel 0175-630 40, e-post ingmarie@erikskulle.se
Sekreterare: Birgitta Sturesdotter, tel 0176-27 00 06, e-post birgitta@erikskulle.se
Övriga ordinarie ledamöter: Eva Wallberg, Susanna Andersson-Härdfeldt, Mats Vestlin.
Suppleanter: Benita Gadd, Magnus Hedberg.

 

 


© Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening,