Styrelse

Styrelsen har följande sammansättning för verksamhetsåret 2017:

Ordförande: Vakant
Vice orförande: Eva Wallberg
Kassör: Magnus Hedberg
Sekreterare: Emma Widnersson
Ordinarie ledamöter: PG Gunnarsson, Susanna Andersson-Härdfeldt och Lisa Hamnede.
Suppleanter: Arne Theorin och Birgitta Mattsson.

 

 


© Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening,