Välkommen till

Erikskulle

och Söderbykarls fornminnes-
och hembygdsförening

i arbetet på Erikskulle

Studiecirkel
"Lär känna kullen"

18 april

Föranmälan till Marie-Louise Pettersson
073-5686693

Styrelsemöte

3 maj 18:30

Fixa-fika-dagar

Onsdagar i juni o juli

Hjälp oss fixa eller kom och ta en fika

Lovéns dagbok

Viksbåten

Hammarbystugan

Vi firar 100 år!

Museebutiken

Bli medlem