100-års jubileum

2018 är det 100år sedan Söderby-Karls fornminnes- och föreläsningsförening, numera Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening, bildades och det vill vi fira ihop med medlemmar och besökare. Programmet kommer innehålla aktiviteter och utställningar som både vill minnas det som varit och samtidigt blicka framåt. För varför inte 100år ytterligare? Gör oss sällskap på resan!

Hjälp oss bygga vidare på både museum och hembygdsgård så att vi lyckas med föreningens målsättning att: (...) ge nuvarande och kommande släkten en åskådlig bild av huru livet gestaltade sig i bygden under gångna tider. I detta syfte samlar och vårdar föreningen allt det som kan åskådliggöra såväl den materiella som den andliga odlingen i bygden.

Det spelar ingen roll om du bor i Söderby-Karls socken nu, har gjort tidigare eller besöker Erikskulle helt utan egen anknytning. Du är lika välkommen som besökare oavsett och dina åsikter lika intressanta för oss.

Vad är du nyfiken på om din hembyggd?


Vad vill du ser mer av på Erikskulle?


Vilka aktiviteter vill du gå på?